Page 1 of 1

Some delicious Vietnamese dishes - BEWARE HUNGER

Posted: Thu Sep 08, 2016 4:59 am
by tthlan
[tr][td]Phở
[/td]
[td]Nem Nướng
[/td][/tr]
[tr][td]Bánh Xèo
[/td]
[td]Lẩu Cua Đồng
[/td][/tr]
[tr][td]Hủ Tiếu Nam Vang
[/td]
[td]Gỏi Cuốn
[/td][/tr]
[tr][td]Chả Giò
[/td]
[td]Bún Mắm
[/td][/tr]
[tr][td]Canh Chua Cá Lóc
[/td]
[td]Cao Lầu
[/td][/tr]
[tr][td]Bún Chả Cá
[/td]
[td]Bún Chả Hà Nội
[/td][/tr]
[tr][td]Bún Ốc
[/td]
[td]Bún Bò Huế
[/td][/tr]
[tr][td]Bánh Ướt
[/td]
[td]Bò Kho
[/td][/tr]
[tr][td]Bánh Canh
[/td]
[td]Bánh Canh Trảng Bàng
[/td][/tr]
[tr][td]Bánh Canh Cua
[/td]
[td][/td][/tr][/table][/color][/size]