Some delicious Vietnamese dishes - BEWARE HUNGER

Favor Food and How to cook!
Post Reply
tthlan
Quản trị viên
Posts: 76
Joined: Tue Aug 23, 2016 8:13 am

Some delicious Vietnamese dishes - BEWARE HUNGER

Post by tthlan »

[tr][td]Phở
[/td]
[td]Nem Nướng
[/td][/tr]
[tr][td]Bánh Xèo
[/td]
[td]Lẩu Cua Đồng
[/td][/tr]
[tr][td]Hủ Tiếu Nam Vang
[/td]
[td]Gỏi Cuốn
[/td][/tr]
[tr][td]Chả Giò
[/td]
[td]Bún Mắm
[/td][/tr]
[tr][td]Canh Chua Cá Lóc
[/td]
[td]Cao Lầu
[/td][/tr]
[tr][td]Bún Chả Cá
[/td]
[td]Bún Chả Hà Nội
[/td][/tr]
[tr][td]Bún Ốc
[/td]
[td]Bún Bò Huế
[/td][/tr]
[tr][td]Bánh Ướt
[/td]
[td]Bò Kho
[/td][/tr]
[tr][td]Bánh Canh
[/td]
[td]Bánh Canh Trảng Bàng
[/td][/tr]
[tr][td]Bánh Canh Cua
[/td]
[td][/td][/tr][/table][/color][/size]
Post Reply